Effektivt alternativ til anbringelse af udsatte unge


Som et kvalificeret alternativ til dyre anbringelser af unge mellem 15 og 18 (23)år, eller som et led i hjemtagelsen af en anbragt, har Den Sociale Indsatsgruppe udviklet et prisbilligt og super potent 6-måneders forløb, med afsæt i den unges hjemmiljø.        

Forløbet som vi har valgt at kalde den 5-fasede model, er en unik kombination af gennemprøvede og anerkendte metoder og modeller med dokumenteret effekt* i forhold socialt udsatte unge. 

Målet med indsatsen er, at inddrage, motivere, ansvarliggøre og opkvalificere den unge samt nøglepersoner fra alle dele af den unges netværk, så de sammen bliver i stand til holde den unge på en fornuftig kurs, når vi trækker os.

Forløbet styres af højtuddannede konsulenter, terapeuter og støttepersoner, som hver især har gode erfaringer med de forskellige metoder og modeller, der er indarbejdet i de fem faser. 

På denne hjemmeside kan du få et detaljeret indblik i den 5-fasede model.


* Se under fanen Links.